Kalkulator BMI dla kobiet

Wskaźnik masy ciała wykorzystuje się do określenia, czy dana osoba ma nadwagę czy też jej waga jest prawidłowa. Kalkulator BMI dla kobiet znajduje zastosowanie znacznie częściej niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn. Przyczyną tego jest stosunkowo większa świadomość prozdrowotna kobiet. Mimo to wiele kobiet z powodu nadwagi ma różnego rodzaju problemy zdrowotne.

Wskaźnik masy ciała (BMI) wykorzystywany jest jednak nie tylko ze względu na kwestie związane ze zdrowiem. W niemałej liczbie przypadków kobiety postrzegają swoją własną optymalną wagę przez pryzmat BMI. W ten sposób wskaźnik można wykorzystać po pierwsze jako parametr definiujący zdrową wagę ciała. Po drugie, współczynnik ten może sygnalizować postępy również w przypadku stosowania diet lub innych programów odchudzających, realizowanych np. poprzez uprawianie sportu. Za pomocą kalkulatora BMI dla kobiet rozwój ten można dobrze udokumentować, o ile BMI jest obliczany regularnie.

Kalkulator BMI

Oblicz

Wskaźnik masy ciała u kobiet

Dla kobiet własna waga ciała to często wszechobecny temat. Z tego też powodu wskaźnik masy ciała jest często wykorzystywany przez kobiety do określenia, czy własna masa ciała w stosunku do wzrostu, patrząc pod kątem zdrowia, jest prawidłowa czy nieprawidłowa. Przy pomocy wzoru każda kobieta może w prosty sposób samodzielnie obliczyć BMI. Formułka uwzględnia tylko dwa czynniki – „wzrost” i „wagę” – i dlatego jest bardzo łatwa w zastosowaniu. Jeszcze wygodniej jest skorzystać z kalkulatora BMI dla kobiet, który znajduje się na górze strony. Wynik kalkulacji można zinterpretować bez żadnych problemów w oparciu o ustaloną klasyfikację. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podzieliła BMI na wiele przedziałów, które obejmują zakres od niedowagi po ciężką otyłość. Klasyfikacja ta została przedstawiona w poniższej tabeli.

BMI Tabela

Klasyfikacja BMI
Niedowaga < 18,5
Normalna waga 18,5 – 24,9
Nadwaga 25 – 29,9
Otyłość I stopnia 30 – 34,9
Otyłość II stopnia 35 – 39,9
Otyłość III stopnia ≥ 40
Kobieta bez problemów z wagą w jodze. Kalkulator BMI dla kobiety pomaga monitorować wagę.

Niedowaga według kalkulacji BMI:

Jeżeli obliczony BMI wynosi u kobiet poniżej 18,5 kg/m², mówimy o niedowadze. W przypadku gdy wskaźnik jest tylko zbliżony do tej wartości granicznej, nie powinno się wpadać w panikę. Jeśli jednak BMI osiągnął poziom znacznie poniżej 18,5 kg/m², należy koniecznie podjąć działania. Zbyt niska waga ciała często idzie w parze z ryzykiem dla zdrowia. W takich przypadkach organizmowi często brakuje niezbędnej energii, aby zachować zdrowie. Ponadto mogą zostać ograniczone ważne funkcje, takie jak tworzenie enzymów i hormonów. W przypadku ewidentnego zaszeregowania do przedziału niedowagi należałoby przemyśleć dotychczasową dietę i zwiększyć dopływ energii, wzgl. kalorii. Gdy BMI kobiety spadł znacznie poniżej 18,5 kg/m², powinno się skorzystać z pomocy lekarza.

Waga prawidłowa według kalkulacji BMI

Jeżeli kalkulator BMI dla kobiet wskaże wartość między 18,5 kg/m² a 24,9 kg/m², oznacza to, że waga ciała mieści się w prawidłowym zakresie. W związku z tym klasyfikacja BMI w tym obszarze określana jest jako waga prawidłowa. Wiele kobiet próbujących aktywnie osiągnąć swoją indywidualną wagę, która będzie dla nich idealna lub optymalna, stara się uzyskać wartość mieszczącą się w tym zakresie.

Rozpoznanie nadwagi u kobiet na podstawie BMI:

To, czego najbardziej chce uniknąć każda kobieta, to zaklasyfikowanie BMI do kategorii od nadwagi wzwyż. O nadwadze mówimy wówczas, gdy kalkulator BMI kobiety potwierdzi wartość między 25 kg/m² a 29,9 kg/m². Lekka nadwaga przestała być traktowana jako zło. Istnieją wręcz badania, które dowodzą, że osoby z BMI w przedziale nadwagi – patrząc statystycznie – mają najwyższą przewidywaną długość życia. Mimo to każda kobieta powinna uważać, aby jej BMI nie wymknął się spod kontroli i za bardzo nie wzrósł. Jedno jest pewne: zbyt duża nadwaga definitywnie nie jest dobra dla zdrowia i pociąga za sobą ryzyko.

Otyłość – wartości krytyczne BMI dla kobiety:

Sytuacja staje się niebezpieczna od wskaźnika masy ciała 30 kg/m² wzwyż. Począwszy od tej wartości mamy do czynienia z otyłością. Według definicji jest to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie. Otyłość świadczy o niezdrowym stosunku między masą ciała a wzrostem.
Najpóźniej w momencie, w którym obliczony BMI wskazuje przyporządkowanie do przedziału otyłości, każda kobieta powinna podjąć niezbędne kroki. Zaleca się zarówno konsekwentną zmianę diety, jak i zwiększenie aktywności fizycznej. Połączenie zdrowego odżywiania i dużej ilości ruchu, wzgl. sportu (o ile jest to możliwe) postrzegane jest jako działanie optymalne. W przypadku gdy znaczna nadwaga wynika z zaburzeń w jedzeniu powinno się skorzystać ze wsparcia psychologa.

Obliczanie BMI dla kobiet

W przypadku gdy nie chcemy lub nie możemy skorzystać z kalkulatora BMI dla kobiet, który jest dostępny w Internecie, można całkiem prosto samemu obliczyć własny BMI. Do obliczeń potrzeba tylko aktualnej wagi własnego ciała oraz danych dotyczących wzrostu. Całą resztę można łatwo wyliczyć przy użyciu wzoru na BMI.

BMI wzór

Jeśli więc kobieta chce obliczyć swój BMI, wystarczy że podzieli wagę swojego ciała w kilogramach (kg) przez podniesiony do kwadratu wzrost w metrach (m). W celu lepszego zobrazowania mały przykład: kobieta waży 75 kg i mierzy 1,72 m. Kalkulacja w tym przypadku będzie wyglądać następująco: BMI = 75 kg / (1,72m * 1,72m). W tym przypadku BMI wynosi 25,35 kg/m². Kobietę z przykładu należałoby więc zakwalifikować do przedziału „nadwaga”, ponieważ jej BMI przekracza 25 kg/m².

Krytyka BMI u kobiet

Wskaźnik masy ciała nierzadko spotyka się z krytyką. Odnosi się ona zarówno do kalkulacji BMI dla kobiet, jak i mężczyzn. Przyporządkowanie do przedziałów BMI odbywa się z podziałem na płeć, ponieważ przeciętny udział tkanki tłuszczowej oraz masy mięśniowej w ciele kobiety i mężczyzny jest różny. Również bardzo wysportowane lub dobrze wytrenowane kobiety mogą posiadać dużą masę mięśniową, która oczywiście wpływa na ogólną wagę ciała. W takich przypadkach kobiety są czasem klasyfikowane jako osoby z nadwagą, mimo że fizycznie są w doskonałej formie i cieszą się zdrowiem. Dlatego BMI powinien być traktowany tylko jako orientacyjny współczynnik w określaniu stosunku wagi ciała do wzrostu. Ostatecznie – oprócz BMI – istnieją inne kryteria pozwalające określić zdrową wagę ciała.