Kalkulator BMI dla mężczyzny

Wielu mężczyzn używa kalkulatora BMI do określenia wskaźnika masy swojego ciała. Przy pomocy kalkulatora można ustalić, czy ma się niedowagę, wagę prawidłową czy też nadwagę. Przede wszystkim mężczyźni, którzy przypuszczają, że mają tendencje do jednej ze skrajności, zyskują pewność dzięki kalkulatorowi BMI. Kalkulator BMI dla mężczyzny pozwala indywidualnie określić optymalną wagę. Ponadto przyczynia się on do prozdrowotnego trybu życia, ponieważ w przypadku gdy masa ciała mężczyzny odbiega od wagi prawidłowej, mężczyzna otrzymuje komunikat o swoim trybie życia. Wartość BMI spoza prawidłowego zakresu pozwala wyciągnąć wnioski wskazujące na istnienie deficytów w obszarze zdrowego odżywiania i ruchu.

Kalkulator BMI

Oblicz

 

BMI Tabela

Klasyfikacja BMI
Niedowaga < 18,5
Normalna waga 18,5 – 24,9
Nadwaga 25 – 29,9
Otyłość I stopnia 30 – 34,9
Otyłość II stopnia 35 – 39,9
Otyłość III stopnia ≥ 40

Dla tych mężczyzn kalkulator BMI jest szczególnie interesujący

 • mężczyźni, którzy mają wrażenie, że mają nadwagę
 • mężczyźni, którzy przypuszczają, że cierpią na anoreksję lub mają zbyt małą wagę
 • mężczyźni, którzy cierpią na zaburzenia w jedzeniu lub brak ruchu
 • mężczyźni, którzy chcieliby aktywnie przeciwdziałać zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wadze

W przypadku tych mężczyzn zaleca się ostrożność w korzystaniu z kalkulatora BMI

 • sportowcy (wyczynowi) generalnie
 • mężczyźni, którzy chcą mocno rozbudować masę mięśniową lub już to zrobili (kulturyści)
 • młodzi mężczyźni, którzy są jeszcze na etapie dojrzewania (młodzież)
 • dzieci / małe dzieci / niemowlęta
Dwóch mężczyzn, którzy łączą trening biegowy z kalkulatorem BMI dla mężczyzn.

Obliczanie BMI u mężczyzny

Wskaźnik masy ciała mężczyzny można bardzo łatwo obliczyć. Ponadto kalkulacja jest taka sama u kobiet i mężczyzn. Uwzględnić należy jedynie dwie wartości:

 1. wzrost mężczyzny
 2. waga mężczyzny

Wiek nie odgrywa w obliczeniach żadnej roli, ponieważ nie jest on uwzględniony we wzorze. BMI to wynik masy ciała podzielonej przez wzrost podniesiony do kwadratu. Wzór został jeszcze raz przedstawiony poniżej.

BMI wzór

Znaczenie kalkulacji BMI dla mężczyzny

Odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla mężczyzny ma wynik obliczenia BMI, udzielają różne zaszeregowania. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dzieli BMI na następujące przedziały:

Podział ten wynika z klasyfikacji WHO z 2009 roku. Waga prawidłowa to waga, przy której wartości BMI mieszczą się w zakresie od 18,5 kg/m² do 24,9 kg/m². Klasyfikacja stanowi z kolei podstawę do oszacowania ryzyka dla zdrowia, co stanowi właściwy sens kalkulacji wskaźnika masy ciała – niezależnie od tego czy dotyczy ona mężczyzny czy kobiety, osoby w młodszym czy starszym wieku. Niezbyt dziwi fakt, że zaszeregowanie do kategorii niedowagi, nadwagi lub otyłości rodzi potrzebę podjęcia działań.

Sens zastosowania kalkulatora BMI u mężczyzny

Jaki sens ma obliczanie wskaźnika masy ciała mężczyzny? Właściwa odpowiedź powinna brzmieć: dokładnie taki sam jak u kobiety. Zasadniczo kalkulacja jest w równym stopniu sensowna dla obu płci. Wyniki mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyne źródło do uzasadnienia działań ukierunkowanych na zmianę stylu życia (np. diety).

Nie da się zaprzeczyć, że BMI można wykorzystać do sklasyfikowania ryzyka potencjalnych dolegliwości zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała, do której kategorii BMI jakie ryzyko objawów towarzyszących w odniesieniu do nadwagi należy przyporządkować. Do kategorii BMI można przyporządkować następujące stopnie ryzyka:

 • niedowaga = niskie ryzyko schorzeń towarzyszących z powodu nadwagi
 • waga prawidłowa = średnie ryzyko schorzeń towarzyszących z powodu nadwagi
 • nadwaga = lekko podwyższone ryzyko schorzeń towarzyszących z powodu nadwagi
 • otyłość I stopnia = podwyższone ryzyko schorzeń towarzyszących z powodu nadwagi
 • otyłość II stopnia = wysokie ryzyko schorzeń towarzyszących z powodu nadwagi
 • otyłość III stopnia = bardzo wysokie ryzyko schorzeń towarzyszących z powodu nadwagi

Zalety i wady kalkulatora BMI dla mężczyzny

Zalety kalkulatora BMI dla mężczyzny widać jak na dłoni. Każdy mężczyzna może bardzo szybko ustalić i zinterpretować swoją wartość BMI. Obliczona wartość to parametr pozwalający orientacyjnie ocenić aktualny stan zdrowia mężczyzny. Rośli mężczyźni mogą przy pomocy kalkulacji wskaźnika masy ciała dokonać pierwszego badania swojej formy fizycznej.

Negatywne skutki może z kolei przynieść sytuacja, w której ludzie diagnozują swoje zdrowie wyłącznie na podstawie wskaźnika masy ciała. Słabą stroną wskaźnika jest nieuwzględnienie budowy masy ciała. Niektórzy ludzie mają wysoką gęstość kości, inni dużą masę mięśniową. Powodem wysokiego BMI – przede wszystkim u mężczyzny – mogą być mięśnie. Często z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku kulturystów i ciężarowców.

Sytuacja staje się niebezpieczna wówczas, gdy z powodu zbyt złego wskaźnika masy ciała wpadniemy w panikę i zastosujemy środki zaradcze bez uprzedniej konsultacji lekarskiej. Zagrożenia niesie ze sobą również sytuacja przeciwna: nikt nie jest absolutnie zdrowy jak ryba tylko dlatego, że jego wartość BMI permanentnie klasyfikowana jest jako „waga prawidłowa”.

W tym miejscu radzimy każdemu mężczyźnie, aby nie oceniał własnego zdrowia tylko i wyłącznie w oparciu o skalkulowany BMI.

Alternatywy dla kalkulacji BMI mężczyzny

Alternatywą dla kalkulacji wskaźnika masy ciała mogą być następujące metody, wzgl. obliczenia i badania:

 • pomiar fałdu skórnego w celu ustalenia udziału tkanki tłuszczowej w organizmie
 • obliczenie WHtR (wskaźnika talia wzrost)
 • wskaźnik Broca
 • wskaźnik masy powierzchniowej (area mass index)
 • wskaźnik ABSI (body shape index)

Wszystkie te wskaźniki stanowią alternatywę lub uzupełnienie dla wskaźnika masy ciała u mężczyzny i kobiety. Jednak również one nie mogą zastąpić wizyty u lekarza przy ocenie indywidualnej sytuacji zdrowotnej.

Kalkulator BMI dla mężczyzny – podsumowanie

Kalkulator BMI to proste narzędzie, dzięki któremu mężczyzna może ogólnie zorientować się w swoim stanie zdrowia. Przede wszystkim w kontekście nadwagi można dokonać szybkiej klasyfikacji, wykorzystując w tym celu tabele WHO. Od dziesięcioleci mężczyźni obliczają swój BMI. Współcześnie – między innymi dzięki cyfrowym kalkulatorom BMI – stało się to proste jak nigdy dotąd.

Istotne jest to, aby do wyników zawsze podchodzić z rezerwą. Muszą zostać uwzględnione inne czynniki zdrowotne oraz własne dobre samopoczucie. Kalkulator BMI nie jest uniwersalnym narzędziem do diagnozowania stanu zdrowia ani dla mężczyzny, ani dla kobiety.